HTML

szentföldön jártam

2010 tavaszán keresztény zarándoklaton vettem részt Szentföldön. Az ott látott, érzett élményeimet szeretném leirni.

Friss topikok

Linkblog

Archívum

Nagyedik nap

2010.06.16. 14:41 szentföldön jártam

 

Május 3. hétfő

 

Jeruzsálem: Szentsír Bazilika, Szentmise, Menybemenetel helye, (ma mecset) Via Dolorosa , Dávid sírja, az Utolsó vacsora terme, Jézus Virágvasárnapi útja, Olajfák helye, Nemzetek temploma, Miatyánk meghirdetésének barlangja. A program zsúfolt, de mi nem pihenni jöttünk.

 

Reggeli után, ma is időben indultunk. A „buszos imádkozás” után Zsuzsa belekezdett a zsidók történetébe Dávid városa- Salamon király, Izrael kettészakadása, a babiloni fogság, a II. szentély felépítése, Nagy Sándor, a Menóra meggyújtása,  (a hanuka, fény ünnepe) a római korszak, Heródes, bizánciak, a XI..sz.-i keresztesek akik Aka kikötőjén keresztül elfoglalják Jeruzsálemet, felépítik Akót. Jeruzsálem a Júdeai- hegyek között 800 méter magasan fekszik, Izrael fővárosa négyezer éves történelme során mindhárom nagy istenhívő világvallásnak, a kereszténynek, a zsidónak és a mohamedánnak is szent városa.  Itt van a zsidók legszentebb helye a Siratófal, melyet Nyugati falnak neveznek, a keresztény Szent Sir Templom, és a mohamedán Sziklamecset.    Ez a zsidó lány, mindent tudott a gyökereiről…. és szemében csillogtak az apró kis csillagok, amikor népe történelmét mesélte nekünk. Mai misénket Ipoly, Gábor és Zoltán atya együtt celebrálták, a Dominus Flevit   (Úr könnye) templomából. A templom az olajfák hegyének lejtőjén áll. Az ablakrácson egy kereszt látható.  A templom íves ablaka, amelynek központi motívuma a kehely, egyenesen a Golgotára mutat.  Innen pazar kilátás nyílik Jeruzsálemre és Templomhegyre. Ez az a hely, ahol Jézus megsiratta Jeruzsálemet, melyet hamarosan lerombolnak. A Mennybemenetel-kupolája egy nyolcszögletű udvar közepén áll. Ma mecsetként használják, de a keresztényeknek engedélyezve van a látogatás. Jézus gyakran imádkozott itt tanítványaival, a templom erre a helyre épült, a barlang őrzi a szent helyet, ahová mi nem mehettünk le. Az írások szerint, Jézus halála után 40 nappal innen ment fel a Mennybe. A kápolnában őrzik Jézus lábnyomát.

 

Megismerkedhetünk a zsidók temetkezési hagyományaival, láttuk temetőjüket a domboldalban.  Halottaikat ma is  úgy temetik, mint  Jézus idejében. A zsidóknak szent a temető, és sohasem építkeznek, olyan helyre, ahol valaha is temető volt.   Halottaikat, miután gyolcsba tekerik, és a földbe helyezik, köveket hordanak rá, mivel itt nincs föld, majd később sírkövet raknak rá.  „Porból lettünk, porrá leszünk”. A zsidóknál ősi hagyomány volt, ha egy szegény zsidó nem tudta eltemettetni halottját, akkor a temetés összes költségét egy gazdagabb zsidó vállalta.  Most a  temetkezés  ingyenes, halottaikat minél hamarabb, lehetőleg még aznap eltemetik. Egy hetes gyászt tartanak, ez alatt a gyászoló semmit nem tesz, mindent a hozzátartozók intéznek, utána pedig csak évente egyszer – évfordulókor- mennek ki halottaikhoz, amikor is egy követ raknak a sírra.  

 

Láttuk Szűz Mária Sírjának templomát, Mária elszenderülésének helyét. A templom kétszintes, a templomból levezető lépcső alatt a kripta közepén az alvó Mária életnagyságú cseresznyefából és elefántcsontból készült fekvő szobra található. Itt látható a Mária- magyar oltár is.  Láttuk a Szent Anna templomot, Mária anyjának születési helyét. A templom közelében végzett ásatások 1871-ben két hatalmas tégla alakú medencét tártak fel, ezt nevezik a Bethesda-tónak. Itt tette Jézus az írások szerint, a nyomorék ember meggyógyításának csodáját szombati napon „ Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat és járj!”  "És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala."  (János 5:8-9)

 

Az olajfák hegye nem minden napi látvány volt. Ma is látható egy nyolc ősöreg olajfából álló liget, amelyek állítólag már Jézus idejében is itt voltak. ( történészek szerint, ez viszont csak egy szép legenda, habár az olajfák nagyon sokig élnek, de kétezer évig mégsem.) A kertben minden színben pompázó virágok, a ferencesek gyönyörű rendben tartják és van egy fa, amelyet VI.  Pál .pápa ültetett 1964-ben.  Getszemáné kert……milyen titkokat rejtesz? Mi csak annyit tudunk rólad, Jézus ebben a kertben imádkozott tanítványaival, ebben a kertben imádkozott egyedül utolsó estéjén, mielőtt elfogták hóhérai.. Erre a helyre épült a Nemzetek temploma, melyet 12 nép adományából építettek fel. A templomot magányos imára tervezték, ahol az ember elmerenghet a történteken. A templom körül ősöreg olajfák mind-mind Jézus lépteinek nyomát idézik fel lelkemben. A közeli forgalmas út miatt nehéz elképzelni, milyen is lehetett ez a hely valójában. De próbálom elképzelni, sötétedés után, amikor csak a csillagok és a hold világit….. Vajon mit érezhetett Jézus, azon a bizonyos éjszakán, amikor magányosan fohászkodott az Atyához, remegve, verejtékben úszva, tudva, hogy elközelgett órája  (a tanítványok, mind aludtak)? Most, hogy e sorokat írom,  már dereng valami a lelkemben……ott csak átsuhant agyamon, megérintve lelkem, mélyen belopózott lelkem bugyrába ....... nem volt idő mindezekre a gondolatokra……

Láttuk Dávid sírját. Az utolsó vacsora termét, ahol Jézus utolsó estéjét töltötte tanítványaival. Megtörte a kenyeret és tanítványainak adta ”Egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, amely értetek adatik…. „  Ezután ment vissza imádkozni a Getszemáné kertbe. (Ezen a helyen jelent meg először tanítványainak Jézus, feltámadása után, lángnyelvekben )…

Végigjártuk a Via Dolorasat, a keresztutat. Erről nagyon nehéz beszélni. Nagyon vegyes érzéssekkel jártam végig. Zsuzsa előre megmondta, ne számítsatok áhítatra, itt kevésbe fogtok vele találkozni, hisz Jézus idejében is zsibvásárszerű utcákon kellett haladnia. Igaza volt, ám voltak pillanatok, amikor ki tudtam zárni a körülöttem lévő tömeget és hangzavart, csak befelé, a lelkembe néztem…. A keresztút utolsó öt stációja a Szentsír Templomban van. Mivel ma nagy volt a tömeg,  Zsuzsa úgy gondolta, ez a következő nap élménye legyen.

 

Átjöttünk a régi a zsidónegyeden, Zsuzsa ismét mesélt, volt két fal amely körbevette Jeruzsálemet, ezek időszámítás előtti és utáni falak, amire ma már sok-sok réteg rakódott, de ezek az eredeti falak. Kb. 20 m-re van alattunk. A keresztesek újították fel. Carló a római utca része, a római-Bizánc időből, térkép részlet, mozaikrészleteket látunk. Kiértünk a Sion kapuhoz, melynek jelentése. Jeruzsálemszerető. A bibliában ez a szó 137-szer szerepel. Sion hegye. A kapu tele lövésnyomokkal, 1967-ben csatolták Jeruzsálemhez, előtte Jordán terület volt. Beszélt az arany menoráról, amely a zsidók számára szent tárgy, éppenúgy, mint a Frigyláda. Az eredeti aranymenorát Heródes elvitette Rómába, ahonnan többé nem került elő.   Ma a zsidók tulajdonába csak a másolat van. A második szentély lerombolása óta (i.sz. 70-ben) a zsidók rendszeresen elzarándokolnak ide. Itt siratják a szentély pusztulását. Ide a siratófalhoz hozzák és a kövek közzé, a repedésekben teszik le írásos kívánságaikat és itt imádkoznak.

(Nemcsak a zsidók, én is elvittem és a kövek közzé gyömöszöltem Picilányom, Ági, Attila és a saját kívánságaimat. Míg az apró papírdarabkákat a kőrepedésekben helyeztem, azt éreztem, mellettem a zsidólányok a testvéreim, ők is ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak, mint én. Lehet, hogy furcsán hangzik, de legszívesebben megöleltem volna őket,  megfogott a lányok sírása, éreztem, ők ugyanolyan tiszta szívből kérik Isten segítségét, mint én.)  Ezek az írások, ha kiesnek, mivel a repedések megtelnek, a zsidók összegyűjtik, és szent iratként tárolják őket.  Jeruzsálem óvárosát fal veszi körül, amit eredetileg Dávid király építetett, de a ma is álló fal a XVI. Századból való, hatalmas kőtömbjeit a török Szulejmán szultán építette 1539 és1545 között a római Capitolina romjaira. A fal kerülete 2,5 mérföld és magassága  a táj adottságitól változik A falnak  eredetileg nyolc kapuja volt: Az Aranykapu, a  hetedik századi  szentélyegyüttes  helyén az eredeti keleti kapujának helyén áll. Jézus ezen a kapun ment át, amikor tanítványaival együtt belépett Jeruzsálembe Virágvasárnapkor.  A kaput a kilencedik században befalazták, azóta sem bontották ki. A zsidó hit szerint, amikor eljön a megjövendölt Megváltó ezen a kapun át fog felmenni a Templom hegyre. Az Aranykapu az Olajfák hegyére, illetve a Gecsemáné-kertre néz,  ahol az irások szerint, Júdás elárulta csókjával Jézust. A Damaszkuszi kapu, ami a legszebb és legdíszesebb. Sion Kapu, Szemét Kapu, Heródes Kapuja, Szent István Kapu, melyet Oroszlános Kapunak is neveznek és Jaffa Kapuja. A”Dávid torony” –kivilágításban is- nagyon szép, Heródes  Citedellája néven is emlegetik. Nappal látni ezeket falakat megragadó, de az esti fényekben fantasztikus a látvány és az érzések, amelyeket e-falakhoz, e-kövekhez kötődött múlt, felébresztett bennem. Még egy fantasztikus élményben volt részünk a falak előtt. Katonai eskü előtti főpróbát tartottak, a zsidó fiuk 3 évig, a lányok 18 hónapig katonák Izraelben. A Zsuzsa elmondta, hogy ő is önkéntes katona és gyakran szokott szolgálatban menni, rendes fegyvere van, és rendszeresen részt vessz kiképzéseken. Szívderítő volt végignézni a főpróbát, a fiatal zsidó lányok jókedvét, mosolyát, csillogó szemükben a büszkeséget felfedezni. A főpróba végeztével a mosdóban láttam őket, hallottam boldog, vidám nevetésüket, nagyon szépek ezek a zsidó lányok. Ugyanúgy tiszteletet ébresztett bennem, mint az esti siratófal, amikor a fiatal zsidó nők (mert elkülönített falnál imádkoznak a férfiak és a nők) szívtépően zokogtak és hajladozásukban, majdnem a fejüket verték a falba. Zsuzsa  már korábban is beszélt erről,  és most már, meg is értettem, hogy ezzel a hajladozással a külvilágot zárják ki maguk körül. Volt, akinek kis doboz volt a fején, egy szalaggal átkötve, ez is az agy, a lélek koncentrációját segíti.  A mai napunkra visszagondolva, még ma sem ülepedtek le bennem a dolgok, lehet, hogy nem is a látogatás sorrendjében írtam le az átélt sok élményemet, de mentségemre legyen mondva és Zsuzsának köszönhetően túlcsordult a lelkem…… 

 

Szállásunkra tartva a buszon rövid ima és rózsafüzért imádkoztunk. Későn, és nagyon-nagyon fáradtan érkeztünk meg, de ez csak a test fáradsága volt.   

 

 

 

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://szentfoldesen.blog.hu/api/trackback/id/tr782086339

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.